Project

Projektnamn | Vale Industria 4.0
Projektkod | CENTRO-02-0853-FEDER-036685
Huvudmål | Främja en teknisk strategi för att förbättra företagets konkurrenskraft
Interventionsregion | Centrum
Mottagare | Branco Carmim, Lda.
Godkännandedatum | 27 de Agosto de 2018
Startdatum | 30 de Agosto de 2018
Slutsatsdatum | 30 de Agosto de 2019
Totala stödberättigande kostnader 10 000 €
Europeiska unionens ekonomiska stöd: FEDER | 7 500 €
Mål, aktiviteter och förväntade resultat
- Digital och dynamisk utställning med innehållshanterare, samtrafik till sociala nätverk, webbutik och förbättra varumärkets positionering online.